Huurvoorwaarden

Dit zijn de huurvoorwaarden van Scouting Jan Wandelaar.

Klik hier voor de huurvoorwaarden:

Verblijf zonder overnachting 

 1. De huurovereenkomst wordt bevestigd door betaling van de aanbetaling. Op het moment dat de aanbetaling ontvangen is, geeft de huurder aan akkoord te zijn met de overeenkomst en de voorliggende huurvoorwaarden.
 2. De huurprijs wordt bepaald door een vast bedrag per dag. De exacte huurprijs is afhankelijk van het soort gebruik en welke organisatie het gebouw huurt. Exacte bedragen staan op de website. Hier staan ook eventuele optionele posten genoemd.
 3. Er wordt € 25,- per boeking in rekening gebracht voor milieu- en administratiekosten.
 4. Kosten voor gas, water en elektra worden op basis van gebruik in rekening gebracht.
 5. Indien de huur geannuleerd wordt na ontvangst van de aanbetaling maar voordat de volledige huursom verschuldigd is, zal slechts de aanbetaling in rekening worden gebracht. Wordt de huur later geannuleerd, dan is de volledige huursom verschuldigd.
 6. De huurovereenkomst wordt bevestigd door betaling van de aanbetaling. Op het moment dat de aanbetaling ontvangen is, geeft de huurder aan akkoord te zijn met de overeenkomst en de voorliggende huurvoorwaarden.
 7. De huurprijs wordt bepaald door een vast bedrag per dag. De exacte huurprijs is afhankelijk van het soort gebruik en welke organisatie het gebouw huurt. Exacte bedragen staan op de website. Hier staan ook eventuele optionele posten genoemd.
 8. Er wordt € 25,- per boeking in rekening gebracht voor milieu- en administratiekosten.
 9. Kosten voor gas, water en elektra worden op basis van gebruik in rekening gebracht.
 10. Indien de huur geannuleerd wordt na ontvangst van de aanbetaling maar voordat de volledige huursom verschuldigd is, zal slechts de aanbetaling in rekening worden gebracht. Wordt de huur later geannuleerd, dan is de volledige huursom verschuldigd.Indien de huursom niet op tijd betaald wordt dan houdt de verhuurder zich het recht voor de huur te annuleren zonder terugbetaling van eventueel al betaalde bedragen.
 11. Voor het verkrijgen van de sleutel zal de huurder ongeveer één week voor aankomstdatum contact opnemen met de verhuurcoördinator.
 12. Exacte aankomst- en vertrektijden staan in de verhuurovereenkomst.
 13. De Beverburcht op de begane grond, de volledige bovenverdieping en het magazijn in de kapschuur zijn uitgesloten van verhuur.
 14. Roken is binnen niet toegestaan.
 15. Het is niet toegestaan om spijkers, schroeven, punaises e.d. te gebruiken om iets op te hangen dan wel te bevestigen aan het gebouw of enig bijgebouw zoals aanwezig op het terrein.
 16. Brandslangen en brandblussers mogen alleen bij brand gebruikt worden.
 17. Het is toegestaan een kampvuur te stoken op de daarvoor ingerichte kampvuurkuil achter de Bosschuur. Hier dienen te alle tijde 2 volwassenen toezicht op te houden. De huurder moet zelf voor hout zorgen. De kampvuurkuil dient bij de oplevering schoon te zijn. Brandresten dienen op de daarvoor aangewezen plek gestort te worden.
 18. Het plaatsen van tenten is alleen toegestaan in overleg en met toestemming van de verhuurcoördinator.
 19. Het is verboden op het terrein te graven.
 20. Afval kan gedeponeerd worden in de stalen rolcontainer die normaliter onder de noodtrap aan de noordkant van het gebouw staat. Als de container vol, is dient contact opgenomen te worden met de verhuurcoördinator zodat deze de container kan laten legen.
 21. Glas, plastic en oud papier kunnen ook in het dorp op diverse plaatsen in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd worden.
 22. Als de huurder niet aanwezig is op het terrein dient zowel het gebouw als het terrein goed afgesloten te zijn.
 23. De huurder zal het gehuurde in de oorspronkelijke staat opleveren. Eventuele schade en/of het verloren gaan van (on)roerende goederen dient binnen 12 uur gemeld te worden bij de verhuurder. De kosten van de reparatie dan wel de vervanging komen ten laste van de huurder.
 24. Eventuele bordjes, verwijzingen, versieringen e.d. aan de openbare weg dienen door de huurder bij vertrek opgeruimd te worden.
 25. Indien het gebouw, terrein / omgeving niet schoon/ netjes worden achtergelaten, wordt hiervoor minimaal € 25,- en maximaal € 100,- in rekening gebracht. Een en ander ter interpretatie van de verhuurcoördinator.
 26. De verhuurder behoudt zich het recht voor om te alle tijde het gehuurde te betreden.
 27. De huurder is verplicht om de aanwijzingen van de verhuurder op te volgen.
 28. Indien de huurder één of meerdere van de bovenstaande voorwaarden niet nakomt, dan heeft de verhuurder het recht de huur met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de huurder recht heeft op terugbetaling van reeds ontvangen betalingen.
 29. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan of opgelopen als gevolg van het verblijf op zijn terrein / in zijn gebouw. Noch voor schade ondervonden door het gebruik van de op het terrein en in het gebouw aanwezige faciliteiten.
 30. Studenten- en jongerenfeesten vallen niet onder de toegestane activiteiten.

Verblijf met overnachting

 1. De huurovereenkomst wordt bevestigd door betaling van de aanbetaling. Op het moment dat de aanbetaling ontvangen is geeft de huurder aan akkoord te zijn met de overeenkomst en de voorliggende huurvoorwaarden.
 2. De huurprijs wordt bepaald door een bedrag per persoon per nacht met een minimum van 20 personen per nacht. De exacte huurprijs is afhankelijk van het soort organisatie dat het gebouw huurt (ingeschreven bij Scouting Nederland of niet). Exacte bedragen staan op de website. Hier staan ook eventuele optionele posten genoemd.
 3. Er wordt € 25,- per boeking in rekening gebracht voor milieu- en administratiekosten. Kosten voor gas, water en elektra worden op basis van gebruik in rekening gebracht.
 4. Indien de huur geannuleerd wordt na ontvangst van de aanbetaling maar voordat de volledige huursom verschuldigd is zal slechts de aanbetaling in rekening worden gebracht. Wordt de huur later geannuleerd dan is de volledige huursom verschuldigd.
 5. Indien de huursom niet op tijd betaald wordt dan houdt de verhuurder zich het recht voor de huur te annuleren zonder terugbetaling van eventueel al betaalde bedragen.
 6. Voor het verkrijgen van de sleutel zal de huurder ongeveer twee weken, maar niet later dan één week voor aankomstdatum contact opnemen met de verhuurcoördinator.
 7. Exacte aankomst- en vertrektijden staan in de verhuurovereenkomst.
 8. De Beverburcht op de begane grond en de magazijnen op de eerste verdieping en in de kapschuur zijn uitgesloten van verhuur.
 9. Roken is binnen niet toegestaan.
 10. Het is niet toegestaan om spijkers, schroeven, punaises e.d. te gebruiken om iets op te hangen dan wel te bevestigen aan het gebouw of enig bijgebouw zoals aanwezig op het terrein.
 11. Brandslangen en brandblussers mogen alleen bij brand gebruikt worden.
 12. Het is toegestaan een kampvuur te stoken op de daarvoor ingerichte kampvuurkuil achter de Bosschuur. Hier dienen te alle tijde 2 volwassenen toezicht op te houden. De huurder moet zelf voor hout zorgen. De kampvuurkuil dient bij de oplevering schoon te zijn. Brandresten dienen op de daarvoor aangewezen plek gestort te worden.
 13. Het plaatsen van tenten is alleen toegestaan in overleg en met toestemming van de verhuurcoördinator.
 14. Het is verboden op het terrein te graven.
 15. Afval kan gedeponeerd worden in de stalen rolcontainer die normaliter onder de noodtrap aan de noordkant van het gebouw staat. Als de container vol is dient contact opgenomen te worden met de verhuurcoördinator zodat deze de container kan laten legen.
 16. Glas, oud papier en plastic kan in het dorp op verschillende plaatsen in containers gedeponeerd worden.
 17. Als de huurder niet aanwezig is op het terrein dient zowel het gebouw als het terrein goed afgesloten te zijn.
 18. De huurder zal het gehuurde in de oorspronkelijke staat opleveren. Eventuele schade en/of het verloren gaan van (on)roerende goederen dient binnen 12 uur gemeld te worden bij de verhuurder. De kosten van de reparatie dan wel de vervanging komen ten laste van de huurder.
 19. Eventuele bordjes, verwijzingen, versieringen e.d. aan de openbare weg dienen door de huurder bij vertrek opgeruimd te worden.
 20. Indien het gebouw, terrein / omgeving niet schoon/ netjes worden achtergelaten wordt hiervoor minimaal € 25,- en maximaal € 100,- in rekening gebracht. Een en ander ter interpretatie van de verhuurcoördinator.
 21. De verhuurder behoudt zich het recht voor om te alle tijde het gehuurde te betreden.
 22. De huurder is verplicht om de aanwijzingen van de verhuurder op te volgen.
 23. Indien de huurder één of meerdere van de bovenstaande voorwaarden niet nakomt dan heeft de verhuurder het recht de huur met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de huurder recht heeft op terugbetaling van reeds ontvangen betalingen.
 24. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan of opgelopen als gevolg van het verblijf op zijn terrein/ in zijn gebouw. Noch voor schade ondervonden door het gebruik van de op het terrein en in het gebouw aanwezige faciliteiten.
 25. Studenten- en jongerenfeesten vallen niet onder de toegestane activiteiten.