Explorers (15-18 jaar)

Jongeren van 15 tot en met 18 jaar zijn de explorers. De explorers regelen de meeste dingen zelf: ze draaien hun eigen opkomsten en organiseren zelf hun zomerkamp. Ook hun groep runnen ze zelf, ze kiezen een bestuur en beheren de financiën van de speltak. De begeleiding doet actief mee in het door de explorers opgestelde programma en helpt als een plan dreigt te stranden.

Het bedenken van een uitdagend programma is voor explorers vaste prik. De explorers bedenkt hun eigen programma en kunnen er ook voor kiezen om projecten te doen. Een project is een activiteit die langer duurt dan één opkomst en is dus een stuk omvangrijker als het gaat om organisatie.

Scoutfit

De explorers dragen een brique Scoutfit, met als speltakteken een afbeelding van een voetstap op de wereldbol. De brique Scoutfit is te verkrijgen bij de ScoutShop.

Opkomsttijden

De explorers hebben hun opkomst elke zaterdagochtend van 09:30 uur – 12:30 uur bij het clubhuis de Bosschuur, Dasselaarweg 49 in Zeewolde.

Begeleidingteam

Het begeleidingteam van de explorers bestaat uit de volgende personen:

  • Joppe Kroeze – teamleider
  • Michael van der Horst
  • Dirk Luykx

Contact

Voor alle vragen over de explorers, het programma en de opkomsten, kun je contact opnemen met de leiding.

Vragen voor de Explorers