Handige adressen

Verhuurder

Jacques Togtema:  verhuur@janwandelaar.nl

Artsen

Huisartsenpraktijk Kroeze
Krachtenveld 1 / 3893 CD Zeewolde / 036-5222444

Huisartsenpraktijk Eustatius
Krachtenveld 1 / 3893 CD Zeewolde / 036-5222266

Huisartsenpraktijk Het Gildenhuis
Gildenveld 83 / 3892 DE Zeewolde / 036-5215334

Huisartsenpost (avond- en weekenddiensten, alleen spoedgevallen)

Ziekenhuis St Jansdal / Wethouder Jansenlaan 90 / 3844 DG Harderwijk / 0900-3410341

Tandartsen

Tandartspraktijk de Elementen
Telluur 8 / 3894 DT Zeewolde / 036-5226006

Tandartspraktijk Goudswaard
Planetenveld 5 / 3893 GE Zeewolde/ 036-5222070

Apotheken

Apotheek Benu Altlantis
Krachtenveld 1 / 3893 CD Zeewolde / 036-5220221

Apotheek Benu
Kerkplein 4 / 3891 ED Zeewolde / 036-5221444

Dienstapotheek

Dienstapotheek Ziekenhuis St Jansdal / Wethouder Jansenlaan 90 / 3844 DG Harderwijk / 0341-463911
Buiten de openingstijden van de Zeewolder Apotheken en alleen voor spoedgevallen.